كل عناوين نوشته هاي علي الواريان

علي الواريان
[ شناسنامه ]
آب دريا شور شد از بس برايت گريه کرد ...... دوشنبه 95/6/1
آواي کاسه هاي طلا ...... دوشنبه 95/6/1
آخرين نشانه شيرين تبارها ...... شنبه 95/4/19
يا کريم ...... پنج شنبه 95/4/3
حسن امام دل ...... پنج شنبه 95/4/3
طاق نصرت ...... يكشنبه 95/3/2
  ==>   ليست آرشيو شده ها